• IKKE FOR ALLE? Hjertelege og forsker Kaare Harald Bønaa tror trening er bra for oss, både psykisk og fysisk. Men ikke for alle. Hva om gener gjør at noen ikke har effekt av fysisk aktivitet, spør han. FOTO: Glen Musk

Hjertelegen som ikke er overbevist om at vi blir friskere av å trene

Kaare Bønaa (65) er hjertelegen som ikke tar tran. Nå spør han om trening egentlig er sunt.