• 
               SAMARBEID: Mike McGurk, Karoline Krüger og Sigvart Dagsland er ikke enig i alt, men sammen komponerer de en musikalsk versjon av krimgåten.
    SAMARBEID: Mike McGurk, Karoline Krüger og Sigvart Dagsland er ikke enig i alt, men sammen komponerer de en musikalsk versjon av krimgåten.

Hva skjedde med Ludvig Dahl? De tar et over 80 år gammelt kriminalmysterium til scenen.