Løftet til Gorbatsjov

Ble Sovjetunionen i 1990 lovet at Nato ikke skulle utvides østover? Svaret er ja, men det er mer komplisert enn som så.

Publisert Publisert

GAMLE KAMERATER: Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov (til v.), kom ikke godt ut av dragkampene med Vest-Tysklands kansler Helmut Kohl og USAs president George H.W. Bush i 1990, men de gratulerte ham hjertelig da han i 1999 ble utnevnt til æresborger av Berlin. ARKIVFOTO: MICHAEL URBAN, REUTERS

Les hele saken med abonnement

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.