• 
               Før barn i IS-systemet blir satt til å utføre militære aksjoner, blant annet selvmordsangrep, blir de drillet i en ekstremt radikal tolkning av islams hellige tekster. Bildene av IS-barn i denne artikkelen er hentet fra IS’ propagandafilmer og -magasiner. Få uavhengige journalister og forskere får mulighet til å rapportere fra innsiden av IS. Aftenposten har valgt å sladde bildene av barna.
    Før barn i IS-systemet blir satt til å utføre militære aksjoner, blant annet selvmordsangrep, blir de drillet i en ekstremt radikal tolkning av islams hellige tekster. Bildene av IS-barn i denne artikkelen er hentet fra IS’ propagandafilmer og -magasiner. Få uavhengige journalister og forskere får mulighet til å rapportere fra innsiden av IS. Aftenposten har valgt å sladde bildene av barna. FOTO: Faksimile fra IS-magasin

– Barn har gått fra å se på henrettelser til selv å utføre henrettelser

IS er i full gang med å oppdra en ny generasjon voldelige krigere. I dette regimet lever også minst 40 norske barn.