• FOTO: Åshild Irgens (Illustrasjon)

Frode Thuen: Foreldrekonflikt om delt bosted for barna

Mor setter premissene for hvor mye far får være sammen med barna.