• 
               Sosiolog Mariya Bikova har skrevet doktoravhandling om filippinske au pairer. Grovt misbruk av ordningen er ikke så vanlig, mener hun.
    Sosiolog Mariya Bikova har skrevet doktoravhandling om filippinske au pairer. Grovt misbruk av ordningen er ikke så vanlig, mener hun.

– De færreste behandler au pairen dårlig

Man må ikke jobbe som en slave fordi man er au pair, mener sosiolog Mariya Bikova. Hennes forskning viser at den norske likhetstanken kommer filippinske barnepassere til gode.