Kongelig tvangstro

Kristendommens særstilling i Grunnloven er et gufs fra middelalderen.

Publisert Publisert

VILLE BEHOLDE: Kong Harald ønsket selv å beholde bekjennelsesparagrafen i Grunnloven. «Stortingsrepresentanter bør derimot vite bedre enn å vedta lover etter instruks fra kongen,» skriver Mikal Hem. FOTO: ØYSTEIN TORHEIM

Les hele saken med abonnement

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.