Nav mangler oversikt. Mange flere enn 2400 personer kan være rammet.

Nav har ikke oversikt. De kan ikke svare på hvor mange som kan ha krav på penger. Samtidig stiger taller på uskyldig domfelte.

Les hele saken med abonnement