Skam i luften

– Jeg gleder meg til den dagen vi har elektriske fly, men frem til det skjer håper jeg skammen brer om seg.