De store valgene i livet medfører ofte store kvaler. Jo mer vidtrekkende konsekvenser et valg vil få, desto verre er det å vite hva man skal velge. Som terapeut møter jeg ofte personer som står midt i krevende dilemmaer som de strever med å finne ut av.

Jeg møter også de som tviler på sine livsvalg, eller som er kommet forbi tvilen, og som angrer. Og jeg møter dem som ikke klarer å forsone seg med valgene de en gang tok, og som har fått et liv som ikke er blitt slik de hadde tenkt.