Noe av det aller viktigste i barns oppvekst, er at de lærer å takle sine negative følelser, særlig sinne, frykt og tristhet. Og det er først og fremst foreldrene som kan lære dem det. Men ikke alle foreldre er like oppmerksomme på denne oppgaven, eller de vet ikke hvordan de skal gjøre det. Den ferske boken Hjerteforeldre kan være til god hjelp. Den beskriver hvordan vi som foreldre best kan lære våre barn til å forstå, regulere og uttrykke følelsene sine. Emosjonstrening, kaller forfatteren det.

Forfatteren er den amerikanske professoren John M. Gottman. Han har vært blant de mest sentrale aktørene innen samlivsforskningen de siste tre-fire tiårene, kjent for sin nitide og originale forskning. Han bruker omfattende observasjonsstudier, fysiologiske målinger og ulike tester for å avdekke hva det er som gjør at noen parforhold lykkes i det lange løp, mens andre ender i et brudd.