Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

I høst hadde jeg en spalte hvor en fortvilet mor skrev at hun ikke hadde sett barna sine på flere år fordi de ikke ønsket å ha kontakt med henne. Hun beskrev barnas avvisning som et resultat av at eksmannen hadde manipulert dem til å vende seg mot henne. En slik form for manipulering – ofte omtalt som foreldrefremmedgjøring – er dessverre ikke så uvanlig i forbindelse med konfliktfylte samlivsbrudd.