– Jeg er nok et systemmenneske som liker å ha ting i orden.

Dronning Sonjas egenvurdering kommer ikke overraskende. At hun er opptatt av struktur, ligger i en dronnings natur, på et vis. Samtidig er det noe som forstyrrer dette bildet. For midt i et liv der det meste er styrt etter klokken, dyrker dronningen samtidskunsten. Et formspråk der improvisasjon og søken er nøkkelord.