Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg har fått flere reaksjoner på spalten om voksne døtre som vurderer å bryte kontakten med sine foreldre. Noen av reaksjonene kommer fra foreldre som har opplevd at deres voksne barn har brutt med dem, mens andre forteller om en svært komplisert relasjon til barna. Og de kjenner seg tydeligvis dårlig igjen i det jeg beskriver, særlig at konfliktene ofte har sitt utspring i at foreldrene ikke har vist dem nok kjærlighet og anerkjennelse i oppveksten.