Kommunesammenslåinger er årets hit. Lønnsomt, praktisk, oversiktlig: Det vil gi «større fagmiljøer, mindre sårbarhet», hevder Telemarksforsking. «Stordriftsfordeler og effektivisering», påpeker Civita. Alle jubler. Det er bare ett problem.Folk vil ikke.

For det finnes ikke ett menneske i dette landet som noen gang har identifisert seg med en kommune.