Landets første generasjon offshorearbeidere ble hyllet som astronauter og erobrere av nytt land da de mønstret på turnuslivet til havs mot slutten av 1960-tallet.

Nå har de nådd pensjonsalderen, og det er en annen virkelighet som møter dagens offshorearbeidere. Sikkerheten, utstyret og komforten er bedre. Arbeidstiden mer regulert. Og i fritiden er de mye mer involvert i familielivet enn tidligere.