Legger du alltid papirboss i riktig kasse, sier du? Veldig bra! Men det er ikke akkurat der dine største miljøsynder ligger.

Og du er ikke alene. I 25 år har vi hørt om global oppvarming, klimakrise og klimagasser. Og på de samme 25 årene er ikke Norges CO₂-utslipp blitt redusert med ett gram. Tvert imot har de økt.