Snus på vinen, skriver jeg. Men er det egentlig viktig å lukte? For å forstå mer av vår mest primitive og vidunderlige sans, har jeg gått rett til ekspertene. Si velkommen til Håvar Løset, overlege ved kirurgisk klinikk ved Lovisenberg sykehus i Oslo.

– Min jobb er å tilrettelegge for nok inntrykk til hjernen. Luktesansen er gammel, den er den første hjernenerven vår. Og vi bruker den mye mer enn vi tenker over. Spedbarnet gjenkjenner mor på duft. Vi knytter luktesansen til nytelse, gjennom vin, mat, blomster og opplevelser.