Det er i ferd med å bli feriestille på Alna helsestasjon i Oslo. Klokken er ett torsdag 3. juli 2014, og i fjerde etasje på Furuset senter venter helsesøster Solveig Ude på en ung mor som skal komme med sønnen «Jakob» til en litt forsinket femukerskontroll.

Ude tar imot dem på venterommet og småprater med moren mens hun kler av babyen sin. Ude har undersøkt tusener av spedbarn gjennom en lang karrière. Men nå støkker det i den erfarne helsesøsteren: