Lukas 5, 39: Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han vil si den gamle er best.

Vi drikker nesten bare ung vin. Babyvin. Den lever i to, tre år etter at den blir tappet på flaske, og så tar livet slutt. Ingen forbedringspotensial. Bare en rett strek lukt inn i døden. Men det finnes noe mer. En annen, og fascinerende verden.