1100 nordmenn lever på kode 6 og 7, som er samfunnets strengeste beskyttelse. De fleste av dem er kvinner og barn, og beskyttelsestiltaket innebærer at adressen deres er sperret for andre.

A-magasinet skrev fredag om Vigdis-Elise og Nina som i flere år levde på flukt fra voldelige menn, men som likevel ble funnet av dem.