Gjorde hun det? Eller gjorde hun det ikke?

Sigvart Dagsland lar spørsmålet henge i luften.