Forrige uke nevnte jeg António Salazar, som styrte Portugal som en ettpartistat. Mottoet hans var «Orgulhosamente sós». Stolt alene. Med ham vendte nasjonen som hadde forandret verden gjennom sine oppdagelser og erobringer seg innover mot seg selv.

I Amazonas finnes det fortsatt flere urfolksgrupper som lever uten kontakt med omverden. Isolasjonen er frivillig, og gruppene utvikler distinkte kulturer og språk. I 2011 forsøkte en av dem å ta kontakt med omverdenen. Flyfotoet som ble tatt av dem fra tusen meters avstand, prydet forsider verden over.