Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Leste med interesse din spalte om foreldrefremmedgjøring for en tid tilbake, og som pedagogisk leder i barnehagen vil jeg gjerne få lufte noen tanker om dette fra mitt perspektiv: Vi har et skilt foreldrepar hvis barn bor hos den ene forelderen. For en tid siden ga vedkommende beskjed om at den andre forelderen ikke lenger fikk lov til å hente i barnehagen. Siden har jeg ved et par anledninger tilfeldigvis truffet vedkommende, som er veldig fortvilet over situasjonen.