I denne skålen vokser poteter med genredigert DNA. Ville du spist en slik potet?

I denne skålen vokser spiren til potetplanter med redigert DNA. Det er gode nyheter for miljøet.

Aftenposten: Plantecellelaben ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås syder av liv. Unge potetplanter strekker seg opp mot lyset og ned i næringen. Vekstene ser ut som helt ordinære potetplanter i et tidlig stadium. Det er de ikke. Dette er de første spirene til den genredigerte fremtidspoteten.

Vi har lenge klart å endre arvematerialet til husdyr og planter gjennom avl. Kyr produserer mer melk enn for 100 år siden fordi vi systematisk har valgt ut foreldredyr med høy melkeproduksjon. Men å endre genene gjennom denne type tradisjonell avl tar lang tid. Hvor treffsikker avl er på nøyaktig den egenskapen vi vil forsterke, er også usikkert. Avl har dessuten ført til innavl.

Les hele saken med abonnement