«Jeg går i konstant beredskap med en kronisk engstelse. Hva kan jeg gjøre?»

Etterdønninger etter en traumatisk opplevelse har en tendens til å forplante seg inn i forholdet. Men det trenger ikke å slå ut negativt.

Som parterapeut møter jeg rett som det er mennesker som bærer på smertefulle opplevelser og traumer. Disse livserfaringene er ofte en medvirkende årsak til at de tar kontakt med meg. For traumatiske hendelser setter ikke bare dype spor i følelseslivet, de kan også påvirke personens nære relasjoner. Ikke minst hvordan man har det med eventuelle kjærester og partnere.

Jeg har også fått brev og innlegg til spalten som mer eller mindre eksplisitt tematiserer hvordan veldig krevende livserfaringer kan være med på påvirke et forhold. Følgende er et utdrag fra et innlegg fra en ung mann, med en samboer som ble utsatt for voldtekt i slutten av tenårene. Hun preges fortsatt av dette, flere år senere.

Les hele saken med abonnement