Åse-Line Baltzersen (30) fra Oslo kjempet mot tilbakefall. Etter en langvarig behandling for spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelse, angst og tung depresjon, var hun utskrevet og friskmeldt. Likevel var det fortsatt noe som manglet. Hun var impulsiv og urolig, og måtte kjempe for å ikke få tilbakefall.

Men så skjedde det noe: Hun endret kosthold.