– Om jeg er en varsler? Jeg føler i hvert fall at jeg er et vitne på innsiden. Og at jeg har plikt til å fortelle om ting som ikke fungerer bra, som krenker sårbare mennesker, sier Marianne Mjaaland (61).

Psykiateren og overlegen har skrevet en selvbiografisk bok om det hun kaller «psykiatriens smertepunkter». I «Tvang og tvil» beskriver hun det vanskelige terrenget hun mener mye av psykiatriens sjel befinner seg i.