Kriminalomsorgen har disponert øyen siden 1981. Fra 1881 ble «vanartede og forvildede Gutter» sendt hit. Nå har kriminelle flyttet inn. Drapsmenn og sedelighetsforbrytere, promillekjørere og narkoselgere. Noen dømt til Norges strengeste straffer, andre til soning i en drøy måned.

Men snart kan det være slutt. Eieren Stiftelsen Ulvsnesøy Skolehjem har sagt opp leieavtalen og vil at Kriminalomsorgen skal kjøpe eiendommen. Det har staten foreløpig sagt nei til.