I begynnelsen anså jeg det som en kuriositet. Nå ser jeg et mønster. Mailene de sender meg, handler som regel om et familiemedlem. Det kan være en svoger eller svigerfar, men det er alltid en mann. Han kan mye om vin. Han har vinkjeller. Men viktigst av alt — han bruker uforholdsmessig mye av sin tid på å terrorisere familien sin med lange utgreiinger om jordsmonn og meteorologiske årgangsvariasjoner. Ofte har det pågått i årevis. Men nå er det kritisk. For vinsnobben kommer på middag. Hva i huleste gjør man da?

De som tar kontakt med meg er ute etter hevn. For en eneste gangs skyld vil familien kjenne at de kan lure vinsnobben. Finne hans svake punkt. La ham kjenne seg forvirret og utilstrekkelig, slik han har fått dem til å føle seg så mange ganger. De vil briljere. Imponere. Klart det.