– De aller fleste au pairer i Norge gjør mye husarbeid, men det er ikke slik at alle er overarbeidet, sier Mariya Bikova.

Sosiologen forsvarte nylig sin doktoravhandling om filippinske au pairer i Norge. Dagen etter, rent tilfeldig, ble et velstående ektepar fra Oslo dømt til fem måneders fengsel for misbruk av au pair-ordningen. Paret hadde blant annet lurt seg til å ha to filippinske au pairer på en gang, overvåket dem med kamera og presset dem til å jobbe langt mer enn tillatt.