Timbuktu husker ennå middager på sine hvite besteforeldres golfklubb i Pennsylvania. Den eneste andre i rommet med hans hudfarge, var servitøren.

Hvem er du? Hvor hører du egentlig hjemme?