Professoren mener han har funnet det perfekte antall jobbtimer for å nå til topps

Morten Hansen var alltid opptatt av å være best. Nå har han frigjort seg fra jaget ved å hjelpe andre til å bli bedre.