– Hvordan jeg balanserer mellom lys og mørke? Jeg ligger i stabilt sideleie.

Svaret kommer så raskt at hun selv stusser. Stabilt sideleie? Et skadet menneske som hviler? En som venter på hjelp?