Trondheim, februar 2010: Et skrik skjærer gjennom den vinterkalde luften, mellom murbygninger med kodelås, nettinggjerder og luftegårder.

En altfor tynn jente står blant trærne i alleen til spesialpost 4 på Østmarka og hyler. Hun er nettopp blitt sykepleier, men føler at hun er ingen. Hun kaller seg Ingenborg.