Nasjonal historie er hot. Bortsett fra i Norge.

Nå vil en ukjent kommune rette på dette.