For tre måneder siden begynte privatetterforsker Tore Sandberg å se dobbelt.

Det kunne ikke passet dårligere.