Mer enn åtte av ti som soner fengselsstraff her i landet, er menn. Menn kommer også dårligere ut enn kvinner på mange andre områder: De har langt høyere forbruk av ulovlige rusmidler og høyere forekomst av rusrelaterte skader, sykdommer og dødsfall.

Ser vi på narkotikautløste dødsfall, er det mer enn tre ganger så vanlig blant menn som blant kvinner. Også på selvmordsstatistikken kommer menn dårligst ut, ved at to av tre som tar sitt eget liv er menn. Det samme mønsteret går også igjen innen skole og utdanning. Langt flere gutter enn jenter sliter med å finne seg til rette på skolebenken, og en av tre dropper ut av videregående skole.