• VALG: Trivielle hendelser kan noen ganger få uante følger, skriver Frode Thuen. FOTO: Åshild Irgens

Frode Thuen: Valgets kvaler

Foran de viktige valgene i livet har vi ofte store kvaler. Men også de små, trivielle valgene kan få stor betydning.