• FOTO: Åshild Irgens (Illustrasjon)

Frode Thuen: Hvilken foreldretype er du?

Det finnes fire grunnleggende foreldrestiler. Én av dem er den mest barnevennlige.