Jeg leste spalten om kvinner som lengter etter sex og savner en kommentar eller to rundt det jeg oppfatter som den største skam-komponenten rundt det at vi kvinner synes vi får for lite sex.

Nemlig: «Det betyr vel at mannen ikke begjærer og tenner på henne, det da?» Det tenker kvinner om seg selv og om andre kvinner som tør å antyde at de får for lite sex. For «menn har jo alltid lyst på sex». Et annet aktuelt skam-alternativ for kvinner som får for lite sex, er menns fall­ende testosteronnivå, og ofte også fallende selvbilde. Og dette vil heller ikke kvinnen avsløre utad om mannen sin. Så derfor prater ikke kvinner så ofte om at de savner sex.

Menn beskrives som «sexkåte». Men jeg tror de tenker mye på sex og fantaserer mer om sex — samtidig som de også synes det både er slitsomt og krevende og vanskelig (!) med sex og samleie. Dermed får kåtskapen og lysten en ganske begrenset betydning. Jeg kommer tilbake til det.

Jeg har selv bisex-erfaringer, og jeg opplever at det er langt mer krevende rent energimessig å elske med en kvinne enn med en mann. Men så lenge jeg opplever elskov, og ikke kun sex, får jeg jo også så mye mer energi og glede tilbake. Dette kan selvsagt være basert på et lite og tilfeldig selektivt utvalg av erfaringer.

Mine tanker, og etter hvert erfaringer, er at menn virker å ha færre erogene soner utover de genitale enn oss kvinner. Muligens gjør dette dem lite mottagelige for å forstå at stimulering av kvinnen kan starte andre steder enn ved underlivet. Dermed er vi jo potensielt litt borte fra det som ligner på elskov, versus kun sex.

Min erfaring er at om mannen, eller kvinnen, har en fattig utviklet emosjonell og empatisk språkform, så har de også en fattig evne til å la sex bli noe annet enn målet om egen bølgefølelse og orgasme. Når det da blir slik at sex fremstår som selvmasturbering, eller kjappe samleier (som for meg fremstår som deilig assistert masturbering, men ikke elskov), så kan man jo tenke seg at kvinnen må ta sin hånd, og ikke lenger ånd, fatt, for at det skal bli noe sex med mannen. Og dette kan man jo alltids lære seg, men ingen slår vel den drevne selvmasturbereren. I tillegg synes ikke dette å stimulere til mer elskov, da det for menn i mye større grad enn for kvinner (vel, igjen en uttalelse basert på egne og venninners kommuniserte erfaringer) er nødvendig å hvile etter en orgasme. Hvis da mannens sexlyst blir stimulert tidlig i den seksuelle akten - ja, da blir det mye nytelse og mange orgasmer som legges i dvale for kvinnen.

Jeg tror mange menn er lite sultne på å utforske det seksuelle mangfoldet og alle mulighetene hos kvinner. Jeg tror at dersom menn fokuserte mer på å være lutter øre for å fange opp de vare signaler fra sine kvinnelige partnere, så kunne begge parter nådd andre og nye klimaks. Og begge ville ønske å ha sex oftere.

Vel, tilbake til «sexkåthet» og mangfold: Jovisst tror jeg mange menn er sultne på å utforske mulighetene, men for seg selv, ikke for kvinnen. Og kanskje er det grunnen til at de også er mer tilbøyelige til å lese og se på porno, gå online for å få «utenomekteskapelig sex», drømme om å prøve ut varianter av trekanter og eks­poneringssex. Mens kvinnen har lyst på mer sex og mer elskov, sitter altså mannen med sin penis og sine fantasier og virker lite interessert i partneren. Men sexlyst har de jo! For det leser vi at menn har! Skjønt, i hvor stor grad differensierer man mellom den kåte 19-åringen og den litt slitne 50-åringen?

Damer, erkjenn at dere ønsker mer sex og elskov. Det er vitalitet i sex - det holder oss bedre i live.

Svar:

Jeg synes du påpeker noen veldig interessante forskjeller mellom kvinners og menns seksualitet. Og det faktum at du selv har erfaring med sex både med kvinner og menn, gir deg unektelig et verdifullt erfaringsgrunnlag. Jeg tror også mange kan kjenne seg igjen i dine erfaringer, oppfatninger og antagelser - blant begge kjønn. Forutsatt at vi er helt ærlige med oss selv, vel å merke. Hvilket vi ikke alltid er, særlig ikke når det handler om seksualitet. Tvert imot er vel seksualiteten blant de temaene i livet hvor vi oftest bedriver selvbedrag. For eksempel når et stort flertall av menn angivelig betrakter seg selv som over middels gode elskere.

Forskjellene er mindre enn du tror. Samtidig er det viktig å understreke at slike kjønnsforskjeller som du påpeker, ikke er beskrivende for alle kvinner og alle menn. Generelt er det som regel større variasjon kvinner seg imellom, og menn seg imellom, enn det er mellom kvinner og menn. Det kommer blant annet frem i den forskningen jeg henviste til i den forrige spalten. Og det er også en erfaring som de fleste parterapeuter og sexologer gjør seg, vil jeg tro. Du tar da også klokelig høyde for at dine observasjoner selvsagt kan «være basert på et lite og tilfeldig selektivt utvalg av erfaringer». Min erfaring som terapeut er at mange menn ikke bare er åpne om seksuelle spørsmål, men at de både kan snakke innsiktsfullt og forståelsesfullt om ulike seksuelle utfordringer. Men at de gjør det i en terapeutisk sammenheng, er naturligvis ikke noe bevis eller garanti for at det foregår på samme måte hjemme.

Matche hverandre. Jeg tror ellers at seksuell utfold­else og opplevelse handler mye om å matche hverand­re på det seksuelle området. Og kanskje er det lettere å finne en god match blant partnere av samme kjønn. På den annen side er likekjønnede parforhold jevnt over mer ustabile enn heteroseksuelle parforhold. Men uansett om man orienterer seg mot partnere av samme eller ulikt kjønn, er kunsten å finne en likesinnet partner - en som har omtrent samme seksuelle behov og preferanser som det en selv har. Men det er ikke alltid så lett, all den tid behovene og preferansene kan variere så mye. Veldig ofte endrer de seg også over tid. Derfor vil nok mange før eller siden oppleve seksuelle frustrasjoner og lengsler, i større eller mindre grad, uansett kjønn og legning. Den største utfordringen er kanskje å takle disse frustrasjonene og lengslene på en så god måte som mulig, og samtidig prøve å ha et så bra seks­ualliv som mulig. Her ligger ofte en innebygget motsetning - etter min erfaring.