• FOTO: Åshild Irgens

Frode Thuen: Bør far sette ned foten?

Sønnen er kravstor, mutt og bryter avtaler. Er det da galt å prøve å innføre litt gammeldags disiplin?