• FOTO: Åshild Irgens

Frode Thuen: Hun er kronisk syk

Hvor lenge holder mannen hennes ut med en ME-syk partner?