• 
               Ken Andre Ottesen, «BAdesKen» blant nettvenner.
    Ken Andre Ottesen, «BAdesKen» blant nettvenner. FOTO: Olav Olsen

– Jeg gjør mer enn gjerne litt narr av redaktører, fotografer og journalister

Ken Andre Ottesen er tittelforsvarer. Står opp for de særeste avisoverskrifter landet over.