• FOTO: Siri Øverland Eriksen

I denne barnehagen har de både frilek og systematisk lek

I de første tre leveårene foretar menneskehjernen opptil 1000 nye koblinger hvert sekund. Bør vi utnytte tiden?