• 
               Det er mye lek på The Boys Academic Leadership Academy i Los Angeles. Likevel presterer elevene godt akademisk, ifølge rektoren.
    Det er mye lek på The Boys Academic Leadership Academy i Los Angeles. Likevel presterer elevene godt akademisk, ifølge rektoren. FOTO: Fredrik Kalstveit

Guttene henger etter på skolen. Er rene gutteskoler løsningen?

At guttene gjør det dårligere enn jentene på skolen, kan forfølge dem hele livet. I USA tror mange at kjønnsdelte skoler kan løse guttekrisen.