• Siden årtusenskiftet har minst 12 millioner mennesker betalt for DNA-tester, i håp om å avdekke sine egne genetiske hemmeligheter. FOTO: Signe Dons

Jakten på jeget

Nordmenn er blant verdens ivrigste brukere av genetiske selvtester.