• FOTO: Katinka Hustad

Vinskolen: Syrlig glede

Det er mye som er diffust i vin. Syrlighet er én ting som er herlig og håndfast.