• FOTO: Åshild Irgens

Frode Thuen: Foreldre må ta lederskap

Barn trenger foreldre som vet hva de vil med oppdragelsen.