• FOTO: Åshild Irgens

Frode Thuen: Hun er engstelig og unnvikende

Hvordan skal hun lære å falle til ro i en trygg relasjon?